Hur många ord?

Med våra enkla verktyg kan du snabbt få fram hur många ord en viss text innehåller.

Varför?

Vissa skolor kräver exmepelvis att man lämnar in en text på minst x-antal ord och det kan då vara bra att ha koll på hur mycket som skrivits hittills.

Räkna ut antal ord i texter

Klistra in din text i rutan nedanför:

Antal ord =